UA-173071891-1

WYMIANA OPON 

Wyważanie opon bez poprawek!

 

Dzięki systemowi Direct 3D, pomiar felg aluminiowych dokonywany jest na podstawie 3 różnych parametrów, jak odległość/szerokość/średnica. System pozwala na określenie miejsca klejenia ciężarków, niezależnie od konstrukcji obręczy aluminiowej. Za pomocą wysięgnika pomiarowego wskazujemy sugerowane pozycje klejenia ciężarków przed wyważeniem. Następnie, po użyciu tego samego wskaźnika, wystarczy nakleić ciężarki w pozycji zasugerowanej przez maszynę na wyświetlaczu.Maszyna wyposażona jest w system klejenia za pomocą wskaźnika laserowego, który sam wskaże idealne miejsce na umieszczenie odważnika. Wymiana opon odbywa się u nas bezbłędnie. 

.

CENNIK WYMIANY OPON i
PRZECHOWALNIA OPON 

NRUSŁUGAFELGI STALOWEFELGI ALUMINIOWE
1wymiana 4 opon z wyważaniem 13" 65ZŁ85ZŁ
2wymiana 4 opon z wyważaniem 14" 85ZŁ
105ZŁ
3wymiana 4 opon z wyważaniem 15"-16" 100ZŁ120ZŁ
4wymiana 4 opon z wyważaniem 17”-18" 110ZŁ140-180ZŁ
5wymiana 4 opon z wyważaniem 19"-20" 130ZŁ180ZŁ
6wymiana 4 opon z wyważaniem 21"-24" 150ZŁ200ZŁ
7wymiana 4 opon z wyważaniem felgi z czujnikami ciśnienia  +10ZŁ*+10ZŁ*
8wymiana 4 kół z wyważaniem  60ZŁ*80ZŁ*
9wymiana 4 kół bez wyważania 40ZŁ*40ZŁ*
10Naprawa 1 opony dziura - sznurowanie  OD 25ZŁ*OD 25ZŁ*
11Naprawa 1 opony + wentyl + łatka  OD 45ZŁ*OD 45ZŁ
12Wymiana 1 koła z wyważaniem  30ZŁ*40ZŁ*
13Mycie 1 koła ** 10ZŁ10ZŁ
14run flat  +10ZŁ+10ZŁ
15pozostawienie 1 opony do utylizacji do 25ZŁdo 25ZŁ
16wentyl 1szt10ZŁ10ZŁ
17worek na opony 1 szt5zł5zł
18kominek na wentyl 1szt3 ZŁ3 ZŁ
19zawór wentyla 1szt5 ZŁ5 ZŁ
*cena regulowana
**mycie opony w przypadku gdy jest mocno zabrudzona / ubłocona                        
. . .

Regulamin przechowalni opon

Niniejszy „REGULAMIN PRZECHOWALNI OPON” określa zasady korzystania z

Przechowalni opon w firmie P.H.U Auto Familia S.C przy ul.Cienistej 16d 80-046 Gdańsk przez osoby korzystające z usług Przechowalni (zwanej dalej Klientem).

Informacje ogólne

1. Przechowalnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17 z wyłaczeniem Świąt i ustawowo dni wolnych od pracy

2. Przyjmowanie i wydawanie sprzętu odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 517 021 010

3. Teren, na którym znajduje się przechowalnia, jest monitorowany, oraz chroniony przez 24h.

4. Przechowalnia zobowiązuje się nie udostępniać danych teleadresowych swoich

Klientów osobom trzecim jednakże zgoda RODO jest wymagana do podpisania w celu kontakt z klientem.

Usługi przechowywania

1. Przechowalnia świadczy następujące usługi: przechowanie opon/kół ** do samochodów osobowych.

2. Przechowalnia zobowiązuje się przechowywać opony w pomieszczeniu

magazynowym z zastrzeżeniem wszystkich warunków określonych w Regulaminie.

Przyjęcie opon

1. Przyjmowanie opon/kół** odbywa się w godzinach pracy serwisu opon

2. Warunkiem przyjęcia opon do przechowania jest zapoznanie się przez Klienta z niniejszym regulaminem oraz podpisanie wypełnionej karty rejestracyjnej przechowalni.

3. Opony/koła** MUSZĄ BYĆ CZYSTE (pozbawione wszelkich nieczystości i ciał obcych znajdujących się w bieżnikach), aby dokonać precyzyjnej oceny ich stanu

4. Uszkodzone opony będą przyjmowane jedynie po dokonaniu wzmianki o uszkodzeniu w formularzu przyjęcia do przechowania w systemie.

5. Przechowalnia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca i sposobu przechowywania rzeczy oddanych na przechowanie, bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie klienta, jeżeli jest to niezbędne dla ich ochrony przed utratą i uszkodzeniem.

Odbiór opon

1. Odbiór opon/kół** odbywa się w godzinach i dniach pracy Przechowalni.

2. Miesiac przed zakonczeniem umowy klient zostanie poinformowany sms o zbliżającej sie dacie obioru opon/kół**

3. Klient musi przynieść ze sobą kartę rejestracyjną, którą otrzymał przy zdawaniu opon/kół**

4. W chwili odbioru Klient zobowiązany jest sprawdzić stan opon/kół**

5. W wypadku utraty karty przechowania Klient zobowiązany jest do przedstawienia co najmniej dwóch dokumentów tożsamości, wraz z fotografią, pozwalających ustalić jego prawa do odbioru przechowywanego sprzętu.

6. Klient potwierdza odbiór opon/kół pisemnym pokwitowaniem.

7. Jeżeli opony/koła ma prawo odebrać osoba trzecia, jest ona zobowiązana okazać odpowiednie upoważnienie uprawniające ją do odbioru.

Cennik/płatności

1.Opłatę za deklarowany okres przechowania Przechowalnia pobiera z góry, w momencie przyjęcia opon/kół i podpisaniu karty zdania.

2. Opłata za przechowanie opon/kół** od 1 listopada do 31 marca (sezon zimowy) od 1 kwietnia do 31 października (sezon letni) wynosi:

Opony: od 100 zł za sezon (4 sztuki)

Koła**: od 120 zł za sezon (4 sztuki)

3. W związku ze zmiennymi warunkami atmosferycznymi (np. dłuższym okresem utrzymywania się warunków zimowych) przewiduję się 30 dniowy okres przejściowy za który nie będzie pobierana dodatkowa opłata

4. W przypadku nieodebrania opon/kół w terminie określonym w zleceniu, oraz po upływie 30 dniowego okresu przejściowego, naliczona zostanie opłata w wysokości 10 zł za każde rozpoczęte 7 dni.

5. W przypadku odebrania kół przed zakończeniem sezonu. Przechowalnia nie zwraca pieniędzy.

Podane kwoty są kwotami brutto.

Odpowiedzialność

1.Przechowalnia nie ponosi odpowiedzialności za straty oraz uszkodzenia opon/kół z wyjątkiem sytuacji spowodowanych bezpośrednio przez nasze rażące zaniedbanie. W przypadku powstania jakiejkolwiek szkody nie przewiduje się zwrotu pieniędzy, lecz wymianę przedmiotu przechowywania na odpowiadający parametrom przedmiotu powierzonego przechowalni.

2. Składający zwalnia Przechowalnię z jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej za wydanie przechowywanych opon osobom trzecim za zwrotem oryginału pokwitowania depozytowego.

3.Przechowalnia posiada Polisę ubezpieczeniową za mienie klienta przyjęte w celu wykonania usługi.

4. Obiekt chroniony i monitorowany przez firmę SOLID.

Informacje dla Klienta

1.Klient jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowanie Przechowalni o jakichkolwiek zmianach danych osobowych tj. nazwiska, adresu, danych kontaktowych.

2.Klient podpisując kartę rejestracji opon/kół** potwierdza, iż wszystkie dane, które zostały przedstawione Przechowalni są zgodne z prawdą, kompletne i aktualne.

3.Klient oddający opony/koła** do przechowania oświadcza, że nie pochodzą one z kradzieży ani innego nielegalnego źródła.

4.Klient podpisując druk przyjęcia potwierdza, że jest prawnym właścicielem opon/kół**, bądź jest osobą upoważnioną w imieniu prawowitego właściciela.

5.Jezeli w ciagu 6miesiecy od daty zakończenia świadczenia usług przechowalnia nie jest w stanie skontaktować sie z klientem lub opony nie zostały odebrane. Przechowalnia uznaje sprzęt za porzucony i staje sie jego pełnoprawnym właścicielem.

** KOŁO - opona z felgą


Kontakt:

517 021 010

Adres:

Gdańsk 
Ul. Cienista 16 D

Poniedziałek - Piątek
8.00 - 17.00

Kontakt
517 021 010

Nasze Usługi

Warsztat Samochodowy
Myjnia Ręczna 
Auto Detaling 
Pranie Tapicerki 
Cennik 
Współpraca 
Kontakt Auto Naprawa

Wjedź na Stację Lotos. Po lewej stronie znajduje się parking, za parkingiem zjedź drogą w dół. Nasz warsztat znajduje się w czwartym, kremowym budynku po prawej stronie. Zapraszamy

Page was created with Mobirise